Μείνετε
συντονισμένοι

Our relief program has been executed!

Βαθμολόγηση

Ο τρόπος βαθμολόγησης θα γίνει με την προσθετική μέθοδο ξεκινώντας όλοι οι διαγωνιζόμενοι από το μηδέν σε κάθε κατηγορία. Οι κατηγορίες αξιολόγησης από την κριτική επιτροπή είναι οι κάτωθι 8 και η κάθε μία έχει άριστη βαθμολόγηση το 100.

  1. Φύρα σε οστά (0 έως 100)
  2. Διαχείριση κρέατος μετά την αποστέωση (0 έως 100)
  3. Παρουσίαση βιτρίνας (0 έως 100)
  4. Επιλογή τεμαχίων για παρασκεύασμα (0 έως 100)  
  5. Καθαριότητα  (0 έως 100)
  6. Συν εργατικότητα  (0 έως 100)
  7. Ποικιλία παρασκευασμάτων εντός βιτρίνας  (0 έως 100) 
  8. Γευστική δοκιμή 2 παρασκευασμάτων (0 έως 100)

Η τελική βαθμολόγηση θα ολοκληρωθεί με την ψήφο του κοινού η οποία θα γίνει με την προσθετική μέθοδο από 0 έως 200.

Σχετικά με εμάς!

Για την διοργάνωση του 1ου Ομαδικού Διαγωνισμού Κρεοπωλών στην Ελλάδα αναζητήθηκε η γνώση, η εμπειρία αλλά και η αγάπη για το τρόφιμο και ειδικότερα για το κρέας. Οι δύο φορείς που οραματίστηκαν αυτόν τον διαγωνισμό και εμπλέκονται άμεσα με όλα τα παραπάνω, εγγυώνται τόσο στους επισκέπτες όσο και στους διαγωνιζόμενους μία μοναδική εμπειρία.  

Η τοποθεσία

We are social!

 

Ακολούθησέ μας