Μείνετε
συντονισμένοι

Our relief program has been executed!

Επιστημονική Επιτροπή

Η επιστημονική επιτροπή αποτελείται από έναν κτηνίατρο, έναν τεχνολόγο τροφίμων και έναν κρεοπώλη και έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  • Ελέγχει την ασφάλεια και υγιεινή όλης της διαγωνιστικής διαδικασίας.
  • Ελέγχει όλα τα ΜΑΠ (Μέσα Ατομικής Προστασίας) που θα φέρουν οι κρεοπώλες
  • Ελέγχει όλα τα επιπλέον υλικά που θα φέρουν οι ομάδες
  • Ελέγχει όλα τα υλικά διακόσμησης που θα φέρουν οι ομάδες
  • Ελέγχει τους ορθούς χειρισμούς των μαχαιριών

Η επιστημονική επιτροπή έχει την δικαιοδοσία, με βάση τον κανονισμό, να επιπλήξει ή να αποβάλει μια ομάδα από τον διαγωνισμό για τους παρακάτω λόγους:

  • Ομάδες που δεν τηρούν τους κανόνες ασφαλείας 
  • Λειτουργούν με μη ορθές πρακτικές χειρισμού κρέατος (πχ. Σε πάγκο που επεξεργάστηκαν πουλερικά χωρίς να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες καθαρισμού επεξεργάζονται άλλη κατηγορία κρέατος)
  • Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν και εργάζονται θέτει σε κίνδυνο την ομάδα τους, τους λοιπούς διαγωνιζόμενους και εν γένη την όλη διοργάνωση.

Για την ακρίβεια η κατάχρηση των κανόνων ασφαλείας δίνει την δυνατότητα στην επιτροπή διαιτησίας να διακόψει τις εργασίες της ομάδας για 5 λεπτά, έτσι ώστε να δοθούν οι απαραίτητες συστάσεις και μια κίτρινη κάρτα. Στην συνέχεια σε περίπτωση μη συμμόρφωσης δίδεται κόκκινη κάρτα και διακοπή των εργασιών της συγκεκριμένης ομάδας. Σε περίπτωση που η επιτροπή κρίνει ότι υπάρχει σημαντικό πρόβλημα ασφάλειας των μελών της ομάδας αλλά και της γενικής διεξαγωγής του διαγωνισμού, η επιτροπή έχει την δυνατότητα να δώσει κατευθείαν κόκκινη κάρτα και να αποβάλει την ομάδα  χωρίς καμία προυγούμενη προειδοποίηση.

Τέλος, η επιτροπή διαιτησίας θα επιθεωρήσει μετά το πέρας των εργασιών τους χώρους που εργάστηκαν οι ομάδες και θα δώσει το πράσινο φως στους κριτές με σκοπό να θεωρηθεί έγκυρη η βαθμολογία στην κατηγορία καθαριότητα του χώρου. Σε κάθε περίπτωση οι κριτές θα βαθμολογήσουν όλες τις ομάδες στην κατηγορία καθαριότητα αλλά σε περίπτωση που υπάρξει ένσταση από την επιστημονική επιτροπή η οποία κρίνει ότι ο χώρος δεν είναι καθαρός και θα αποδεικνύεται από τις μετρήσεις που θα γίνουν από  κατάλληλα όργανα που θα φέρουν μαζί τους  η ομάδα θα μηδενίζεται στην κατηγορία καθαριότητα και λαμβάνει βαθμολογία 0/100.

Μέλη Επιστημονικής Επιτροπής 

   

Γιάννης Μπίλιας, Κτηνίατρος

Είναι Κτηνίατρος, απόφοιτος της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με κατεύθυνση Υγιεινή και Τεχνολογία Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης από το 2005 και με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Δημόσια Υγεία της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία). Το θέμα της Διπλωματικής του Εργασίας κατά τη διάρκεια της μεταπτυχιακής του εκπαίδευσης ήταν η “Σημασία της ταχείας ψύξης στη μικροβιολογία του κρέατος μετά τη θερμική του επεξεργασία”, που παρουσιάστηκε στο Πανελλήνιο Συνέδριο Το κρέας και τα Προϊόντα του –“από το στάβλο στο πιάτο”, το 2015.

Έχει εργασθεί στο πρόγραμμα εξυγίανσης της ελληνικής κτηνοτροφίας, στον ΟΠΕΚΕΠΕ ως ελεγκτής Κτηνίατρος στα πλαίσια του Οργανωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) και σε εταιρία πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων, ζωοτροφών, αναλώσιμων και διαγνωστικών τεστ. Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων (HACCP, Επιθεωρητών-Επικεφαλής Επιθεωρητών ISO 22000:2005) και συνεδρίων, γεγονός που του εξασφαλίζει τη διαρκή επαφή με τις εξελίξεις στην επιστήμη.

 Από το 2009, δραστηριοποιείται ως Σύμβουλος Ασφάλειας Τροφίμων στη Μελέτη, Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP, ISO 22000, BRC, IFS, FSSC 22000) και Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001), με εμπειρία σε εργαστήρια επεξεργασίας τροφίμων, Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.), σφαγειοτεχνικές εγκαταστάσεις κτλ. Παρέχει επιστημονικές συμβουλές για την οργάνωση φακέλων και την αδειοδότηση επιχειρήσεων τροφίμων, έχοντας συνεργαστεί με ένα μεγάλο εύρος επιχειρήσεων. Είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ (Α.Μ.: 37827032377) και διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Από το 2016, είναι ομόρρυθμο μέλος της εταιρίας “FOOD EXPERTS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΕ” και συνεχίζει την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και συμβουλών σε θέματα οργάνωσης της παραγωγής.

 

 

Γιώργος Χατζηανδρέου, Τεχνολόγος Τροφίμων

Είναι Τεχνολόγος Τροφίμων, με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην υγιεινή και ασφάλεια της Ιατρικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Το θέμα της Διπλωματικής του Εργασίας κατά τη διάρκεια της μεταπτυχιακής του εκπαίδευσης ήταν “Υγιεινή και Ασφάλεια Εργαζομένων και Τροφίμων σε χώρους επεξεργασίας κρέατος”. Επιπλέον, είναι κάτοχος του Certification of Level 3 Award in HACCP for Food Manufacturing του Royal Society for Public Health.

Στα πλαίσια του ερευνητικού έργου του, διαθέτει  ανακοινώσεις, τόσο σε πανελλήνια, όσο και σε παγκόσμια συνέδρια Τροφίμων.

Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων, μεταξύ άλλων, HACCP, Επιθεωρητών-Επικεφαλής Επιθεωρητών EN ISO 22000, Επιθεωρητών-Επικεφαλής Επιθεωρητών EN ISO 9001, εγκεκριμένα από τον International Register of Certificated Auditors, ημερίδες και συνέδρια, γεγονός που του εξασφαλίζει τη διαρκή επαφή με τις εξελίξεις στην επιστήμη.

Έχει εργασθεί σε εργαστήρια Ποσοτικής Αναλυτικής Χημείας, Χημείας Τροφίμων και Ανάλυσης Τροφίμων καθώς επίσης και στη βιομηχανία τροφίμων.

Έχει ασχοληθεί με την επιμέλεια πολλαπλών εκδόσεων πανεπιστημιακών συγγραμμάτων που αφορούν τη Χημεία Τροφίμων, τη Διατροφή και την Ανάπτυξη προϊόντων τροφίμων καθώς επίσης και έχει αποτελέσει μέλος συγγραφικής ομάδας για την έκδοση του πανεπιστημιακού συγγράμματος “Εξελίξεις στην επιστήμη και την τεχνολογία τροφίμων και ποτών”.

Εντός της τελευταίας δεκαετίας, δραστηριοποιείται ως Σύμβουλος Ασφάλειας Τροφίμων στη Μελέτη, Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP, ISO 22000, BRC, IFS, FSSC 22000 κλπ.) και Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001), με εμπειρία σε εργαστήρια/εργοστάσια επεξεργασίας τροφίμων και Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.). Έχει πραγματοποιήσει πλήθος εσωτερικών επιθεωρήσεων, τόσο Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας/Ποιότητας Τροφίμων, όσο και εγκαταστάσεων/καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Παρέχει επιστημονικές συμβουλές για την ανάπτυξη νέων προϊόντων τροφίμων καθώς και συμβουλές οργάνωσης φακέλων για την έκδοση διοικητικών πράξεων λειτουργίας (άδειες, γνωστοποιήσεις κλπ.) επιχειρήσεων τροφίμων, έχοντας συνεργαστεί με ένα μεγάλο εύρος επιχειρήσεων τροφίμων. Έχει εκπονήσει πλήθος μελετών κατασκευής εγκαταστάσεων παραγωγής τροφίμων και έχει συμμετάσχει ως ειδικός επιστήμονας σε πολλές επιτροπές προκειμένου να αποφανθεί για την καταλληλότητα ή μη Τροφίμων.  Επιπλέον, έχει παρασταθεί σε Αγορανομικά Δικαστήρια ως Ειδικός επιστήμονας/εμπειρογνώμων και έχει συντάξει  γνωματεύσεις, τόσο για την Ελλάδα, όσο και για το εξωτερικό, σχετικά με την καταλληλότητα ή μη τροφίμων. 

Είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ και διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Στα πλαίσια ενασχόλησης του με την εκπαίδευση έχει συμμετάσχει, μεταξύ άλλων, σε εκπαιδευτικά προγράμματα δημόσιων μεταλυκειακών σπουδών (Δ.ΙΕΚ) καθώς επίσης και σε άλλα εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με τα τρόφιμα.

Από το 2016, είναι ομόρρυθμο μέλος της εταιρίας “FOOD EXPERTS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΕ” και συνεχίζει την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και συμβουλών σε θέματα οργάνωσης της παραγωγής.

 

 

Βαγγέλης Καμπριγιάννης, Καθηγητής Κρεοπώλης

Επαγγελματίας κρεοπώλης από το 1986.

Πρόκειται για 3ης γενιάς κρεοπώλη, με μεγάλη εμπειρία στον τεμαχισμό μοσχαριού. Είναι μέλος της ομάδας Ελλήνων Κρεοτεχνών - Hellenic Artisan Butchers.

Πρόσφατο ενδιαφέρον του είναι η περεταίρω εξειδίκευση στα παρασκευάσματα κρέατος. 

Εξαιρετικός εκπαιδευτής, δημιουργικός και με μεταδοτικότητα, εμπνέει τον σεβασμό στους μαθητές του.

Όλα τα παραπάνω, μαζί με την έμφυτη αγάπη του για το επάγγελμα του κρεοπώλη, τον καθιστούν σημαντικό συνεργάτη της σχολής MEAT PRO.

 

 

 

 

Σχετικά με εμάς!

Για την διοργάνωση του 1ου Ομαδικού Διαγωνισμού Κρεοπωλών στην Ελλάδα αναζητήθηκε η γνώση, η εμπειρία αλλά και η αγάπη για το τρόφιμο και ειδικότερα για το κρέας. Οι δύο φορείς που οραματίστηκαν αυτόν τον διαγωνισμό και εμπλέκονται άμεσα με όλα τα παραπάνω, εγγυώνται τόσο στους επισκέπτες όσο και στους διαγωνιζόμενους μία μοναδική εμπειρία.  

Η τοποθεσία

We are social!

 

Ακολούθησέ μας